TOLTEK
Lūdzu uzgaidiet, informācija tiek ielādēta...

Mūsu blogs

Informācija par kalendāru un mūsu domas

Lai izmantotu nepieciešams izprast, ko patiesībā 20 Maiju kalendāra simboli. Tie nav astroloģiskās zīmes. Drīzāk tos var nosaukt par 20 Dieva aspektiem, par 20 arhetipiem, 20 realitātes fokusa veidiem. Maiju kalendārā nav labo un slikto dienu. Katra diena ir laba priekš kaut kā. Mēs varam darīt visu, kas nepieciešams un būt pilnīgā harmonijā un atbilstibā videi, ja mūsu apziņa respektē valdošās enerģijas principus. Maiju kalendārs tā ir darbības astroloģija. Laika programmatūra priekš uzņēmīgiem un radošiem cilvēkiem. Maiju «navales» apraksta nevis mūsu pašsajūtu vai individuālā ego parametrus. Bet tos dievišķos principus, ko mēs izpaužam savā darbībā. Tā ir enerģija, kas atrodas mūsu baterijās, mūsu totēms, viens no 20 Dieva aspektiem, kurš izpaužas caur mūsu personību.

Visumu veido četras debesu stūros koncentrētas enerģijas. Mūsu vēlmju vektoru nosaka cilvēka emociju gamma, kas veidojas no četrām galvenajām pamatkomandām – dusmas, bailes, skumjas un prieks. Tās ir kā četras pamatkrāsas, kuras sajaucot dažādās proporcijās var uzgleznot jebkādu gleznu. Dusmas mūsos rada vēlmi cīnīties, bailes – vēlmi atkāpties, skumjas – vēlmi mainīties, prieks – vēlmi dzīvot. Pirmās trīs pamatemocijas caur apziņas spēku var transformēt citā kvalitātē. Prieks ir rezultāts. Maksa par labi veiktu transformācijas procesu. Prieks ir potenciāla emocija un pats no sevis tas dzimst tikai bērnībā, kad apziņas laukā vēl ir daudz brīvas energijas.

Tāpat kā mūžība ir absolūtās un bezgalīgās realitātes (Dievības) atribūts, tā arī laiks ir matērijas un enerģijas dinamiskā potenciāla raksturīga pazīme. Kolīdz kosmiskā manifestācija sasniedz fiziskās pasaules līmeni, šīs pasaules matērija/enerģija izpaužas kā maiņu un tapšanu radošs dinamisms.

Roberts Mūks

Visumā jau ir aizsākušies visas progresīvās cilvēces gaidītie neatgriezeniskie procesi. Tomēr tos ietiepīgi cenšas pakļaut savai kontrolei tie, kas pārvalda pasaules naudas plūsmas. Laika ritmi liecina, ka cilvēces vēsture ieguvusi kārtējo paātrinājumu. Valdītāju pieņemtie likumi un lēmumi liecina, ka viņa vēlas izmantot šo paātrinājumu savā labā. Izspēlēt savu „avatara” scenāriju. Kas ir nepieciešams veiksmīgai „Antikrista” atnākšanai?

© toltektime.com 2015