TOLTEK
Lūdzu uzgaidiet, informācija tiek ielādēta...

Mūsu blogs

Informācija par kalendāru un mūsu domas

Visumā jau ir aizsākušies visas progresīvās cilvēces gaidītie neatgriezeniskie procesi. Tomēr tos ietiepīgi cenšas pakļaut savai kontrolei tie, kas pārvalda pasaules naudas plūsmas. Laika ritmi liecina, ka cilvēces vēsture ieguvusi kārtējo paātrinājumu. Valdītāju pieņemtie likumi un lēmumi liecina, ka viņa vēlas izmantot šo paātrinājumu savā labā. Izspēlēt savu „avatara” scenāriju. Kas ir nepieciešams veiksmīgai „Antikrista” atnākšanai?

1). Zināšanas par procesiem, kas veido vēsturi.

2). Nospiedoša cilvēku vairākuma ignorance, kā nekvalitatīvas izglītības, kultivētās vienaldzības un materiālisma rezultāts.

3). Sociālā informācijas lauka totāla kontrole.

4). Katra sabiedrības locekļa atrašanās kontrolējamā informācijas lauka teritorijā.

5). Represīvās tehnoloģijas ārštata situāciju kontrolei.

Nekas nav jauns zem šīs Saules. Arī mezoamerikas kultūras teritorijā sakrālā informācija par laiktelpas struktūru bija pieejama tikai priesteriem un valdniekiem. Tauta zināja un joprojām glabā zināšanas par 20 „navales” jeb Dieva burtiem. Bet tauta neko daudz nezināja par skaitļu kodiem, caur kuriem šie burti nolasās. Atcerieties kā sākās populārās padomju laika filmas par Šerloku Holmsu un doktoru Vatsonu (ar Ļivanovu un Solominu galvenajās lomās). Subtitrus atcerieties! - burtu savārstījums uz baltas lapas, kuram neredzama roka uzliek virsū melnus rāmīšus ar izgrieztu kvadrātiņu rindām. Rezultātā – no burtu haosa tiek izdalītas vienības un mēs varam izlasīt vārdus. Ar kalendāru ir tāpat. Tur kur nezinātājs redz tikai 20 sakrālās zīmes, kas bezgalīgā secībā seko viena otrai – šifra zinātājs lasa vārdus.

M Pulkstenis2-01-01

Tagad mums ir skaidrs, kāpēc zināšanas mezoamerikā saglabājušās tieši šādā formā, kādā par tām stāsta Karloss Barrio. Bija tautas kalendārs un priesteru kalendārs - būtībā tas ir viens un tas pats kalendārs - tikai lasās dažādi. Tauta zināja, ka ir 20 navales (dievišķās enerģijas) - Sociālo gadu veidoja 18 mēneši plus 5 neskaitāmās dienas un sakrālo gadu 13 mēneši. Katrs mēnesis sastāvēja no 20 kiniem (dienām). Šādā skatījumā atslēgai jeb tonim zūd kaut kāda īpaša nozīme. Tas ir tikai cipars, ko pievieno vienai no 20 navales enerģijām. Kakčikelu zemnieks zina ka (3 Tzikin) un (10 Tzikin) nav absolūti identiskas dienas, bet ar ko tās īsti atšķiras – paskaidrot nevarēs. Viņš teiks, ka šīm dienām protams ir dažāds svars, bet kas tas par “svaru” un ko tas īsti nozīmē zina tikai priesteri un rakstu pratēji.

Galvenie Maiju kalendāra jēdzieni:

Kins – 1 diennakts (1 Saule; 1 solis; 1 planētas apgrieziens). Mazākā laika straumes vienība.

Maiju kalendārā dienas aizsākas tad, kad sāk darboties jauns „navales” – jauna enerģija. Tas notiek aptuveni 3 - 2 stundas pirms oficiālās datuma nomaiņas pusnaktī. Precīzu laiku pateikt nav iespējams, jo process nav astronomisks (terminēts), bet mistisks (abstrakts). Maiji iztēlojas „navales”, kā dievus, kas nes uz saviem pleciem dienas. Mēs viņus varam asociēt ar sargkareivjiem, kas nomaina viens otru uz vakts. Viena dežūra ilgst vienu diennakti, bet dievi – sargkareivji dažreiz nevar sagatavoties maiņai, dažreiz veic to ātrāk. Tāpat, kā Olimpa iemītniekiem – nekas cilvēcisks viņiem nav svešs.

calendar

Latvijas teritorijā navālam ir jānomainās līdz 22:15 vakarā, bet process var aizsākties jau 20:45

Vināls - 20 diennaktis (1 navālu aplis jeb 1 tautas mēnesis).

Šādos periodos laika straumi iedalīja parastā tauta. 20 dienu Vināli neatspoguļo laikā ietvertās programmas un neizskaidro notikumus. Tā ir vienkārši laika uzskaites vienība. 18 vināli + 5 dienas  veido sociālo gadu. 18 nepapildināti vināli veido Zemes jeb planetāro gadu (20x18 = 360). 13 vināli veido sakrālo gadu (20x13 = 260). Viņiem bija nojausma par to, kā tiek skaitīti garāki laika periodi. Tā piemēram; 52 sociālie gadi veidoja mazo Kalendāra apli, jo šai laika periodā ietilpa tieši 73 Colkini (sakralie gadi).

Bija arī lielais Kalendāra aplis, kurā saslēdzās visi galvenie astronomiskie faktori – 104 sociālie gadi = 146 Colkini = 65 Venēras gadi. Bet tik ilgi parasti maiji nedzīvoja tāpēc par to zināja mazāk. Tāpat bija priekštats par to, ka priesteri veicot planetārā laika uzskaiti – izmanto par gadu daudz garākus laika periodus.

Katuns 7200 dienas jeb 20 tuni = 360 x 20

Baktuns 144000 dienas jeb 20 katuni = 7200 x 20

Piktuns 2880000 dienas jeb 20 baktuni = 144000 x 20

Tas arī ir viss, ko par kalendāra ritmiem zināja maiju tauta.

1. un 13. nozīmi jeb mistisko labās un kreisās rokas spēku vislabāk var izprast ņemot talkā Vitrūvera cilvēka zīmējumu (izplestā poza pilnībā kopē upura pozīciju uz ziedokļa akmens, kad četri priestera palīgi izstiepa upurējamo aiz rokām un kājām). Galvenā kļūda, ko pieļauj maiju priesteru okulto zinību tulkotāji ir tā, ka viņi saista cilvēka uztveres parametrus ar 1(dzimšanas dienas) navālu, nevis ar visu 13 vienību diapozonu. Patiesībā cilvēkam pieejams viss dzimšanas viļņa diapozons, tikai izejot protams no labās rokas pozīcijas. Labā roka it kā veido telpā loku. Ar labo roku aizsniegt galējo kreisās rokas pozīciju ir grūtāk, bet iespējams. Kļūst uzreiz saprotams, kāpēc 8 ir svētā diena – tā atrodas iepretim sirdij. Skaitlis 7 saistīts ar kakla locītavu, bet tieši uz centrālā kanāla arī atrodas 7 cilvēka čakras. Vienkāršā tauta šo principu zināja, bet pa cik tautas laiku bija pieņemts skaitīt vinālos (20 dienas) un tautas colkins bija 20x13 nevis 13x20, kā priesteriem. Viņi neoperēja ar laiku – kā enerģijas viļņiem, kas plūst no Radītāja esības. Bet vienkārši skaitīja 7 dienas atpakaļ un 7 dienas uz priekšu, par atskaites punktu ņemot savu dzimšanas dienas navālu. Bet ja novieto cilvēka ķermeni tā, ka starp visām viņa locītavām ir vienāds attālums – tad iegūst upura pozīciju uz ziedokļa un cilvēka laika vilni. 

 

hombre leonardo-da-vinci

Tāds ir maiju priesteru noslēpums. Viņu slepenā parole. Viņi arī bija tie, kas pārvaldīja sakrālās zināšanas par “navālu” secību un to izpausmēm dažādos ritmos. Viņi zināja, ka zīmju primārā secība ( Imix – Ik – Akbal – Kan – utt.) attiecas tikai uz dabā notiekušajiem procesiem, bet cilvēka bio, psiho un socio ritmus nosaka daudz komplicētākas burtu un skaitļu attiecības. Pasauli veido skaitļi. To ritms piešķir jēgu laika plūdumam un ļauj izlasīt Dieva nodomus. Piemēram:

13  dienu laika vilņi. ( Imix - Xish - Manik - Ahaw – utt.)

Tas ir galvenais evolīcijas ritms. Caur to mēs izplešamies, iegūstam pieredzi un fragmentējamies. 13 nosaka visu laiktelpā notiekušo procesu attīstību. To var nodēvēt par pasaules dabisko entropiju.

Mēs ejam cauri laiktelpas realitātei izmantojot savu uztveres diapozonu jeb 13 dzimšanas viļņa navālu enerģijas. Pie sava navāla mēs esam pieslēgti patstāvīgi, bet vēl 12 izmantojot atrodoties konkrētos dzīves apstākļos.

9 dienu savaites ( Imix - Ok - Kawak - Lamat - utt.)

Ritms caur kuru uzkrājam emocionālo pieredzi. atmiņu un radam jaunus karmiskos paternus un atstrādājam vecos. Dzīves gaitā tajā uzkrājas astrālā plāna pieredze. Pa cik tas notiek arī sapnī, šī ritma atslēgu glabātājus Meksikā sauc par nakts pavēlniekiem.

9-dienu nedēļa ir otrā nedalāmā laika vienība (pirmā – 1 diena) ir laika periods, kurā uzkrājas jūtas jeb emocionālā pieredze.

Iedomājieties smilšu pulksteni caur kuru, nevis birst smiltis, bet gan emocionālā enerģija pārvēršas pieredzē. Ik pēc 9 dienām šis pulkstenis tiek apgriezts otrādi un pieredze apakšējā kolbā sāk krāties no jauna. Pieredzes uzkrāšanās ilgst astoņas dienas – 9. ir uzkrāto emociju transformācijas diena. Tādēļ tā tika dēvēta par Svēti jeb sakrālo, centrālo nedēļas dienu. Tas ir tas „zelta grauds”, devītnieks mērķa centrā, piltuve kurā satek emocijas. Ja devītajā dienā mēs uzkrātās emocijas pārstrādājam (izdaram vajadzīgos secinājumus, piedodam sev un citiem), tad Svētes valdošais navāls dod pozitīvu impulsu nākamo astoņu dienu emocionālajai pieredzei. Jo domājot pozitīvi, mēs pievelkam pie sevis pozitīvo (gan cilvēkus, gan notikumus). Ja mēs uzkrājušās emocijas netransformējam caur izpratni, tās transformējās – kā pagadās (nostrādā laika straumē ieliktā automātiskā „zip” funkcija un uzkrājušās emocijas tiek aizslaucītas apziņas pagultē). Bet tad arī nākamajās astoņās dienās mūsu emocionālā pieredze veidosies, kā pagadās. Pārsvarā tā, kā diktē pirmās savaites dienas navāls.

Tātad varam droši apgalvot, ka savaite tāpat kā sajūtas, var veidoties gan pozitīvā, gan negatīvā gultnē. Pozitīvais jeb strukturētais skaits būs – 0;1;2;3;4;5;6;7;8.  Negatīvais jeb automātiskais laika plūdums skaitīsies kā – 1;2;3;4;5;6;7;8;9.  Abos gadījumos mēs iegūstam 9 dienu nogriezni. Atšķirība ir tikai šo nogriežņu kvalitātē. Ja mēs svinam Svēti jeb sakrālo dienu (veltam to pārdomām, meditācijai), tad mūsu personālā dzīves laika kvalitāte ir jūtami augstāka, nekā tad ja dzīvojam neapzinoties dienu vērtību.

Ka dzimšana konkrētā nedēļas dienā iespaido likteni, apgalvot nevar. Ir veikti pētījumi, kas liecina ka savaites pirmajās dienās dzimušajiem dzīvē ir lielāka izvēles brīvība, nekā dzimušajiem nedēļas nogalē. 9-diena it kā atrodas apļa vai piltuves centrā un dzīves apļa diametrs ir vismazākais. Teic, ka šiem cilvēkiem izvēles brīvības gandrīz nav – viņu liktens ir noteikts no augšas. Viņi bieži vien darbojas kā ķīmisķie reaģenti – transformējot apkārtējo cilvēku jūtas un dzīves plūdumu. Bet viņi nevar līst un tranformēt vidi tur, kur viņiem iepatīkas. Viņi var pildīt savu uzdevumu tikai tur, kur Dievs viņus noliek. Pastāv pieņēmumi, ka dzimšanas skaitlis 9-dienu ciklā saistīts ar cilvēku kosmisko statusu – tā teikt: pirmajās trijās dienās dzimst darbu darītāji un materiālā plāna veidotāji. No 4.līdz  6.dienai dzimst sapņotāji, cīnītāji un pārveidotāji. 7 un 8 dienā - priesteri, kontaktieri un organizatori. Mūsdienu tolteki šos pieņēmumus neatbalsta un nesaista cilvēka dzimšanas dienas ciparu ar pakāpi sociālajā vai kosmiskajā hierarhijā.

Ir ezotēriķi, kas tulko tos atbilstoši klasiskajai numeroloģijai. Ir tādi – kas pieturas pie informācijas, kas par 9-dienu nedēļu ierakstīta slāvu-āriešu vēdās.

1. Aizbildniecība – tas nozīme, ka persona neatkarīgi no savas gribas rūpējas par citiem vai uzspiež savu dzīves modeli cilvēkiem, kas ir ap viņu.

2.Spītība – tas nozīnē, ka cilvēks vienmēr cenšas sasniegt nosprausto mērķi par jebkuru cenu. Viņš pievekas cilvēkiem, kas var dot dažādus derīgus padomus. Un no tiem vienmēr izvēlas lietderīgāko.

3.Pavairošana – tas nozīmē, ka cilvēks ienācis šai dzīvē vairot eksistenciālas vērtības, bet ne tikai. Viņi var uzcelt templi, izraisīt karu vai revolūciju, radīt egregoru. Viņi vairo jebko, kam pieskaras – gan labo, gan slikto.

4.Apskaidrība – tas nozīmē, ka šeit dienā dzimušie nes pasaulei varu un svētību. Viņiem piemīt spēja redzēt reālos apstākļus un spēku samēru jebkurā dzīves situācijā. Viņi var būt apveltīti ar harizmu.

5.Romantisms – tas nozīmē, paaugstinātu jūtību pret dzīves norisēm un citiem cilvēkiem. Gatavi atdot mīļākajiem cilvēkiem sevi visu, bez atlikuma. Personība var pilnīgi izšķīst jūtās.6.

6.Darbīgums – tas nozīmē, cilvēku kurš nespēj iedomāties savu dzīvību bez radoša darba. Viņš ir enerģisks, trokšņains, izpalīdzīgs. Nemāk uzkrāt labumus tikai sev. Strādā sabiedrības labā.

7.Gudrība – tas nozīme, ka cilvēks dzīvo kā īpaši, kā saprotams vienīģi viņam. Neesot līderis viņš tomēr katram atradīs vajadzīgo pieeju un īstos vārdus. Viņš spēj ar vienu piemēru sniegt mācību daudzām personām.

8.Atklātība – tas nozīmē, ka cilvēks ir atvērts kosmiskajiem strāvojumiem un neapzināti tiecas pēc augstāku mērķu sasniegšanas. Idejas vārdā viņš ir spējīgs nogāzt kalnus.

9.Apgarotība – tas nozīmē, ka cilvēks ir cieši saistīts ar kādu no garu pasaulēm. Vai nu ar gaišo, vai nu ar tumšo. Caur viņu šai realitātē darbojas neredzamo pasauļu spēki.

dzivibas zime

Cilvēces mūžus vērpj vairāki laika riti. Tomēr divi riteņi ir velkošie – 13 iedaļu laika viļņi un 9 vienību savaites. Tie izsaka debesu un zemes ritmiku. 13 - kosmiskais ritms jeb cilvēka saikne ar Debesu Tēvu, 9 – saikne ar Māti Zemi. Spirāle 9 vērpjas pulksteņa rādītāja virzienā, 13 – pretēji tam. 9 mēra pieredzi, 13 nosaka evolūcijas vektoru. 9 – sievišķais, uz iekšu vērstais princips. 13 – vīrišķais, uz āru vērstais spēks.

Viņu laulība jeb savstarpējā mijiedarbība rada trejdeviņus un citus laika ciklus.

Pie trejdeviņiem gribas īpaši pakavēties. Tas ir 27 dienu jeb treju savaišu laika nogrieznis – Zemes kosmiskā elpa. Informācija par šo ritmu saglabājusies vairs tikai latviešu tautas dainās, bet atskaites punktus šim ritmam var atrast analizējot maiju kalendārus un zināšanas, kuras joprojām glabā indiāņu ciltis Gvatemalā. Šis ritms savstarpēji sasaista Saules un Mēness enerģijas, kas abas vienlīdz stipri ietekmē cilvēka apziņu un emocijas.

260 dienu Colkins iedala laika plūdumu 13 vienību viļņos. Tas nozīmē, ka katrai dienai ir savs tonis jeb atslēga rindā 1. – 13. Uzliekot šim ritmam virsū 9-dienu nedēļu mēs iegūstam vēl vienu plašāk izvērstu laika vilni 27x13. Jo trejdeviņu pirmā, vidējā un pēdējā diena vienmēr iekritīs vienā kosmiskajā tonī. Pirmā toņa trejdeviņiem sekos otrie trejdeviņi, trešie, ceturtie, utt. 13 trejdeviņi veidos 351 dienu garu laika vilni. Ja Mēness sidereālais cikls būtu tieši 27 dienas (Mēness apriņķo mūsu planētu 27,32 dienās) šis laika periods atbilstu 12 sinodiskajiem mēnešiem. Ir zinātnieki, kas pieņem, ka agrāk Mēness bija tuvāk Zemei un tā periodi attiecīgi bija īsāki. Tā ir arī atbilde tiem, kurus interesē laika ritmu atskaites punkti. Tie iesniedzas tik tāltālā senatnē, ka iespējams šo zināšanu avots jāmeklē Lemūriešu rases laikos.

27 - Trejdeviņi ( Imix - Lamat - Men - Ik - utt.)

Dvēseļu ritms. "Return of Inocence". Ved atpakaļ uz vienotību ar Dievišķo pirmavotu. Caur šo ritmu magi atbrīvojas no personīgās vēstures un personīgā svarīguma. Garīgā ceļa ritms. Sastāv no trijām 9-dienu savaitēm. Trīsvienība ( Dievs – Laima – Māra ). Dievam veltīta trejdeviņu beidzamā diena, kas vienlaicīgi ir jauna 27 dienu cikla aizsākums, Mārai – pirmā, Laimai – vidējā.( 1 – 14 – 27 ). Mūsu senči uzskatīja, ka šī ritmika veido dvēseļu Pasaulītes struktūru.

pasaulite

 

3 savaites veido maģisku laika periodu, kurā 3 emocionālās pieredzes plāni – miesas, dvēseles un gara pieredze varēja veicināt jaunu redzējumu. Tā ir savdabīga Māras, Laimas un Dieva Trīsvienība. Viens garīgais pakāpiens tam, kas iet „Gaismas bruņinieka” ceļu. Materiālajā plānā 27 dienu cikls nestrādā. Priekš tam ir citas laika līnijas.

20 sakrālo burtu jēga un nozīme dažādos izkārtojumos mainās. Dabiskajā vietā, kā ceturtais navāls, (Kan) ir sēkla. Evolūcijas ritmā 13 (Kan) kļūst par enerģētisko efektivitāti, šeit tas ir uzplaukums (spēka demonstrācija). Ritmā 9 - Kan ir tīkls. Ritmā 27 - Kan ir ķirzaka (reģenerācija). To zinot kļūst saprotams, kāpēc katram “navales” ir tik daudzas un dažreiz pretrunīgas nozīmes. Katrs ritms nes savu programmu. Tikai tauta par to, neko daudz nedrīkstēja zināt. Pirmā pēc Gvatemalas iekarošanas tika iznīcināta priesteru un rakstu zinātāju kasta, bet tas zināšanu variants, ko izmantoja tauta - saglabājās. Mūsdienu šamaņi Meksikā un Gvatemalā izmanto pārsvarā tautisko zināšanu variantu, ka ir labi zināms ikvienam Kiche cilts novados dzīvojošam indiānim. Viņi lasa “navales”, kā 20 dienu secību. Šeit viņi var atainot zīmes un procesus, kas notiek dabā. BET, nevar atklāt šo notikumu nozīmi konkrēta cilvēka dzīvē. Tas ir - rituālus veidot var, bet manipulēt ar liktens līnijām nav iespējams. 

Galvenais noslēpums.

91 - sociālās piramīdas jeb kvartāli ( Imix - Eb - Akbal - Xish - utt.)

Saistīts ar laiktelpas sociālo strukturēšanos. Šai ritmā mēs būvējam savas dzīves materiālo bāzi, kāpjam pa sociālās hierarhijas kāpnēm, apgūstam profesionālās iemaņas. Tas strukturē arī mūsu attiecības ar citiem sociālās telpas iemītniekiem. Nosaka, kā mēs veidojam jaunas sociālās saites.

Mūsu sabiedrībā joprojām valda perfekta zināšanu segregācija. Mēs pat nenojaušam, ka tas kalendārs pēc kura mēs dzīvojam, atbilst vienam no 5 galvenajiem Mezoamerikā saglabātajiem skaitļu ritmiem. Ritmam 91. Kaut arī mēneši ir sajaukti un gada sākumpunkti patvarīgi izvēlēti un nofiksēti vietās, kur enerģētiskā uzlāde no kosmosa ir apšaubāma, Septiņu dienu nedēļa savu sakrālo funkciju pilda joprojām. Tikai mēs to nezinam, tāpat kā nenojaušam daudzas citas mums apkārt esošās manipulēšanas tehnoloģijas. Kāpēc pie visām kalendāra reformām kad tika mainīts tekošais mēneša datums, nedēļas diena tika saglabāta savā sākotnējā vietā? Tāpēc, ka arī Jūlija kalendārs tika bāzēts tajā fundamentā, ko priekš cilvēces sagatavoja Arhonti (materiālās pasaules pārvaldītāji). Septiņu dienu nedēļa veica cilvēku sabiedrības bišu stropa strukturējošās funkcijas. Ritms, kurā mēs dzīvojam ir 91.Tikai priekš 99,9% cilvēku sabiedrības daļas tas strukturējas, kā 7x13 nevis 13x7. Trīspadsmit 7-dienu nedēļas darba bites vāc no Zemes ziediem nektāru un gatavo no tā vērtīgus produktus. Septiņus 13-dienu laika viļņus dravas saimnieki izmanto bišu savāktos produktus savai izaugsmei un varas nostiprināšanai. Deviņi 91 dienas periodu veido vēl vienu lielāku laika vienību – 819 dienas. Meksikas „Dienu Glabātāji” saista 819 ar reinkarnāciju cikliem. Tas ir gads, kura ietvaros mēs atstrādājam karmiskos paternos. Caur 7-dienu nedēļu mūsu karmas tiek ieaustas sociālās piramīdas struktūrā. Bet lai bitītēm nebūtu ne jausmas par to kā viņas tiek turētas paklausībā, sociālais gada cikls tiek dalīts 12 mēnešos. Divpadsmit mūsdienās izmantotie mēneši neiekļaujas nevienā no ritmiem. Tie vienkārši nosedz un neļauj saskatīt trīspadsmit 7-dienu nedēļu laika blokus, kas veido 91 dienu garas sociālās piramīdas kāpnes. Tikpat pakāpienu garš ir ceļš līdz templim Čičenicas galvenajā piramīdā.

meksika2011 990

Savukārt 63 vienībās dalītā laika līnija, kas satāv no 3 kiniem un 3 vināliem. Tā ir programma caur kuru materializējas neapzinātās vēlmes un bailes. Caur, kuru ienāk pasaulē jaunas formas. Galveno lomu šai periodā spēlē 1. Un 4. Perioda diena (navāls). Navāls 1. Ir režisors; navāls 4. – galvenās lomas tēlotājs šajā materializācijas priekšnesumā.

DSCN6814

Starp citu viens no lielākajiem un rūpīgāk glabātajiem maiju priesteru noslēpumiem bija tieši šī laika līnija. Norādes uz to atrodamas seno maiju zinātnieku pilsētā Kopanā (Hondurasa) un laika periodā 819 dienas, ko mūsdienu „Sauļu salicēji” izmanto, kā paroli. Tikai ja zinat 819 – ar jums sāks nopietni runāt par laika līnijām. Ja to zinat, tātad esat saņēmis iniciāciju vai Dieva atklāsmi. Ja nezinat – tad esat vienkārši ziņkārīgs „gringo”, kas atradis informāciju par maiju kalendāru internetā vai izlasījis grāmatā.

819 = 63 x 13 = 91 x 9 = 117 x 7

Dieva dotie riti, mūsu realitāti veidojošie cikli – tās ir laika vītnes, kas programmē arī cilvēces genoma spirāli. Iesākumā bija 20 vārdi! Universālas programmas, vārdi ar 13 burtiem un 9 burtiem. Vārdi, kas tālāk veido teikumus –  garākas laika vienības. Teikumi veido cilvēces kopējo, un katra tās pārstāvja individuālo vēsturi. To apkopojums tika nodēvēts par kalendāru.

Piemērs: kad 13 un 9 burtu vārdi saslēdzas, veidojas teikums (13x9=117).

117 dienas ir laika periodam, kurā saslēdzas evolutīvā un involutīvā laika tecējums. Šis periods saistīts ar ciklu 819. Šeit mēs redzam caur, kādā līmenī tiek atstrādāti karmiskie paterni.

7 šādi teikumi veido informatīvo 819 dienu garu informatīvo rindkopu. Pa cik visi cikli ir savstarpēji savīti, šis laika periods var tikt nolasīts arī kā 9x91=819 jeb 13x63=819.

20x819 = 16380 dienas = 260x63 – šī laika vienība ir cikls, kura laikā dzimst indivīdi ar attiecīgajam cilvēces evolūcijas pakāpienam piemērotu apziņas lauku. Tā ka nav ko brīnīties par bērniem, kuri ar datoru iemācās rīkoties ātrāk, nekā tekoši lasīt. Zeme arī ir ar evolucionējošu apziņu apveltīta vienība. Un viņi ir tās kārtējā pakāpiena likumsakarīgs produkts.

 Beidzamais vecā laikmeta paaudžu cikls noslēdzās 1988.gada 1.maijā. Sākot ar šā gada 2.maiju aizsākās paaudžu cikls, kura laikā sāk mainīties cilvēces genofonds. Pa cik šī laika līnija nosaka cilvēces gēnos iekodēto informāciju, jaunā cikla izpausmes mēs varam reāli saskatīt tad, kad jaunās paaudzes pārstāvji kļūst pieauguši (25-29 gadu vecums). Viss cikls ilgst 63 colkinus (aptuveni 45 gadi) un sastāv no 7 daļām (9x7=63). Deviņi 260 dienu saules gadi veido 1 paaudzi. Tas ir laika periods, kurā tikai vienreiz var vienā pozīcijā atrasties Navāla enerģija, Saules enerģijas fāze un Zemes magnētiskā diena. Var teikt, ka cilvēks ar Jums līdzīgiem apziņas parametriem var piedzimt ik pēc 2340 dienām, skaitot no Jūsu dzimšanas dienas (tikai viņš jau piederēs nākamajai paaudzei). 2340 dienas jeb 1 paaudžu cikls ir laika periods, kuros iegūst dzīves pieredzi paaudzes.

© toltektime.com 2015